Om tøflar, bibliotekarar og leiarskap

Eg har blitt beden om å gjengi delar av foredraget eg holdt på Kapittel-festivalen. Noko av det eg tok utgangspunkt i er henta frå artikkelen min i Syn og Segn … Hald fram med å lese Om tøflar, bibliotekarar og leiarskap