4 Comments

 1. […] Mariann Schjeide sier smarte ting om hva bibliotekene trenger – mer synlige og lidenskapelige bibliotekarer som snakker med utestemme, har meninger og står for dem. Jeg er hjertens enig, og har lyst til å legge til en ting: Som er tolerante ovenfor hverandre. For når man får et offentlig rom fullt av lidenskapelige, synlige og høylydte bibliotekarer må vi også godta at innhold kan få lov til å trumfe form, at ting sies på en annen måte enn vi selv ville gjort, at noen mener noe litt annet enn det en selv mener – dersom det fører til at biblioteksaka løftes og fremmes. […]

  21. september 2014
  • Mariann Schjeide said:

   Eg har heile tida påpeika at det eg ønskjer meg er større mangfald. Sjølv hadde eg som leiar vore ei laus kanon på dekk om eg ikkje hadde andre folk med andre personlegheitdomar rundt meg til halde meg i øyrene. Men det er BALANSEN i dag som har blitt så skjeiv. Og dei fleste bibliotek i dette landet er bibliotek med få tilsette, og det er sjeldan rom for å kunne trekke seg tilbake. Innhald kan få trumfe form, versågod! – men då må ein også ønske å vere synleg med innhaldet sitt. Eg kjenner til fantastisk flinke, meir tilbakehaldne bibliotekarar som er ein draum å høyre formidle/fortelje, men det hjelp så lite når dei ikkje trivast i rollen og gir uttrykk for det før/etterpå. Dei gjer det, men dei vil helst sleppe.

   29. september 2014
 2. Per Refseth said:

  Etter jeg hørte Kulturhusets innslag om bibliotek har jeg spurt flere om hva de synes det er viktig at et offentlig bibliotek tilbyr. Alle nevner stillhet/ro. Ingen nevner arrangementer og debatt.

  Mener Kristin Danielsen og og Marianne Scheide at de som ønsker stillhet ikke vet sitt eget beste?

  25. november 2014
  • Mariann Schjeide said:

   Nei, da trur eg du tillegg både Kristin Danielsen og meg meiningar vi ikkje har. Det kan jo vere at arrangementer og debatt er ein ting dei du har spurt ikkje veit er muleg i eit bibliotek? Du kan jo følgje den uhøgtidelege undersøkinga NRK har gjort her: http://www.nrk.no/kultur/bok/slutt-for-stille-biblioteker-1.12057006. Det viser at rundt 75% ønsker at biblioteka kan ha forskjellige soner til forskjellig bruk. Det er sjølvsagt ikkje like enkelt i dei små biblioteka. Men det eine utelukkar ikkje det andre, det har heller aldri vore meininga. Det handlar ikkje om at eg seier noko om at folk ikkje veit sitt eige beste. Vi er alle individualistar med våre forskjellige preferanser og behov. Biblioteksjefane har like fullt eit oppdrag vi skal jobbe for å oppfylle, og det er ingen grunn til at biblioteka ikkje skal endre seg i takt med tida.

   30. november 2014

Comments are closed.