One Comment

  1. Som førstekandidat for Rødt i Sandnes håper jeg at folk stemmer meg inn i kommunestyret ved kommende valg, slik at jeg kan få talt bibliotekets sak. Slik det er nå kan det ikke fortsette. Vi må ruste opp, ikke bygge ned!

    22. april 2015

Comments are closed.