One Comment

  1. Anette Kure said:

    Heldige oss som får være tillitsvalgte i denne flotte, viktige foreninge.! Og heldige oss som fikk akkurat deg som leder, Mariann. Dette kommer til å bli en lederperiode det går gjetord om i ettertiden!

    17. juni 2014

Comments are closed.