21. desember: Karianne A. Aam

Kvar dag i desember vil eg trekke frem ein bibliotekar eller bibliotektilsett som byr på seg sjølve og er gode ambassadørar. Ikkje for at desse personane nødvendigvis har gjort noko stort og aktuelt no i haust, men rett og slett fordi dei er representantar for fine bibliotektilsette som gjer ein jobb kvar dag, på forskjellige geografiske stader, i alle slags bibliotek. Ikkje alle av dei er ekstroverte og utadvente, men alle har ein kjærleik til det dei held på med. Dette er personar eg er glad for å kjenne.

Karianne A. Aam, fylkesbiblioteksjef i Hedmark

karianneKarianne kan vere ganske irriterande. Ho er sånn som tek bilete av strikketøyet sitt på toget på veg til eit viktig møte, og passar på å tagge meg i innlegg på Facebook kun for å irritere meg. «Har ikkje bestemt meg for om eg skal strikke under møtet, Mariann», kan ho finne på å skrive. Når ho skal kommentere eller svare på noko eg har skrive, så passar ho på å få med ein smiley eller fem fordi ho veit at eg ikkje er så begeistra for smileys for å seie det forsiktig. Ho tek aldri sjansen på at eg ikkje skal sjå det, ho taggar meg alltid. Om eg har lagt ut ein lite gjennomtenkt status i affekt (som hender titt og ofte) og fjernar han like etterpå, så er Karianne den som etterspør han «du…den statusen om xxx, kor blei den av? Tok du han vekk?»

Men Karianne kan også vere ganske kul. Ho har eit stort overblikk, ser dei lange linjene, ho skriv om prosjekt som gjekk til til pisis og kvifor dei gjorde det, ho meiner mykje om framtidig bibliotekdrift og -politikk. Ho er opptatt av retningar, satsingsområder og særleg fellesløysingar som kan kome alle biblioteka til gode. Ho og eg er einige om det meste, eigentleg! Også at trailerbart er kult.