20. desember: Trond Minken

Kvar dag i desember vil eg trekke frem ein bibliotekar eller bibliotektilsett som byr på seg sjølve og er gode ambassadørar. Ikkje for at desse personane nødvendigvis har gjort noko stort og aktuelt no i haust, men rett og slett fordi dei er representantar for fine bibliotektilsette som gjer ein jobb kvar dag, på forskjellige geografiske stader, i alle slags bibliotek. Ikkje alle av dei er ekstroverte og utadvente, men alle har ein kjærleik til det dei held på med. Dette er personar eg er glad for å kjenne.

Trond Minken, fylkesbiblioteksjef i Buskerud

TrondMinkenI 1989 hadde eg praksis hos Trond Minken på biblioteket ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim. Han himla med augene då eg for n’te gong spurte kva han eigentleg dreiv med i denne rare foreininga han var leiar for. «Nei, Mariann», sa Trond, «Norsk Bibliotekforening er ikkje ei fagforening, det er ein interesseorganisasjon». Han var begynt å bli litt lei,  trur eg. Kjærasten min hadde nett gjort det slutt, så eg gjekk rundt på NGU, grein litt, snufsa, la inn samandrag av forskningsrapportar på tysk «på dataen» og ordna dei offentlege publikasjonane etter fargekode (det siste var min idé). Trond måtte trøyste meg ein del! Trond har seinare lært meg om mot, om å vere uredd og om å stå i stormen. Om å ikkje gi seg når du som biblioteksjef blir overprøvd av rådmann og politisk leiing når du skal drive eit godt bibliotek. Og han har lært meg å vere synleg og stå i det som måtte kome med rak rygg. Trond er fortsatt eit ideal for meg. Han har lært meg om korleis ein kan vere leiar av Norsk Bibliotekforening.