19. desember: Marita Grønlund

Kvar dag i desember vil eg trekke frem ein bibliotekar eller bibliotektilsett som byr på seg sjølve og er gode ambassadørar. Ikkje for at desse personane nødvendigvis har gjort noko stort og aktuelt no i haust, men rett og slett fordi dei er representantar for fine bibliotektilsette som gjer ein jobb kvar dag, på forskjellige geografiske stader, i alle slags bibliotek. Ikkje alle av dei er ekstroverte og utadvente, men alle har ein kjærleik til det dei held på med. Dette er personar eg er glad for å kjenne.

Marita Grønlund, bibliotekar på Aurskog Høland bibliotek

MaritaGronlundMerk deg namnet, eller forresten, merk deg desse namna: @mikashasa på Twitter, AHBibliotek på SnapChat og aurskogholandbibliotek på Instagram. Alle desse kontoane blir administrert av den unge bibliotekaren Marita Grønlund på Aurskog Høland bibliotek. Ho er sjølvsagt også på Facebook  som einkvar bibliotekar som tek jobben sin på alvor er. Og heldige Aurskog Høland bibliotek, seier berre eg. Ho, og dei, har forstått dette med digital formidling, og har med det greidd å ta formidling til nye høgder der ungdommen er, for det er «sånt som ungdommen likar»! Dette er ein visuell ein-til-ein-kommunikasjon som samstundes når svært mange. Tenk på det neste gong du tenker at du skal lat røynsle og lang CV gå foran alder når du tilsetjer ein ny kollega på ditt bibliotek. Det handlar om å kjenne si besøkelsestid, for ei som Marita vil nå langt.  Marita blei fortent framheva som eldsjel av dei som driv bloggen sosialkommunikasjon.no under konferansen «Mission Possible» i Tønsberg for nokre veker sidan. «Marita er ei de må ta vare på!» sa dei. Og ta vare på deg, det skal vi, Marita! Eg startar her. Måtte du få vere bibliotekar lenge i landet!